Przejdź do treści

Informacje dotyczące wynajmu

 

 1. Sprzęt wynajmowany jest wraz z obsługą operatorską.
 2. Do obowiązków Zamawiającego należy kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem wynajętego sprzętu
   i nadzór nad ich przebiegiem, poprzezupoważnioną osobę, posiadającą stosowne kwalifikacje.                
 3. Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy sprzętu i potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach.
 4. W przypadku garażowania sprzętu w czasie jego
  wynajmu, Zamawiający jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie go przed dewastacją i kradzieżą.
  W przypadku braku możliwości wyjazdu z placu budowy (wykopy, śnieg) zamawiający pokryje koszt przestoju żurawia zgodnie z zamówieniem
 5. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w momencie uszkodzenia nawierzchni przez przejazd żurawia.

Formularz wynajmu żurawia

Administratorem Danych podanych w formularzu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (02-548 Warszawa) przy ul. Olesińska 21. Podanie danych jest obowiązkowe, a celem przetwarzania jest udzielenie Panu / Pani odpowiedzi na wskazany w treści wiadomości temat. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Ochrony Danych.