Dotyczy:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieogrniczonego na: "Usługę transportową pięciu nowozakupionych żurawi wieżowych"

 

Treść zawiadomienia (PDF 0,6 MB)