Dotyczy:
"Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usługi transportowej jednego nowo zakupionego żurawia wieżowego w ramach umowy nr ew. 52/2019 z dnia 23.04.2019 r."

 

  Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia obejmującego usługę transportową elementów jednego żurawia wieżowego z Pampeluna 31041, Navarra (Hiszpania) do Warszawa 03-044 (Polska), ul. Płochocińska 29

 

  Czytaj więcej...

Dotyczy:
"Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usługi transportowej jednego nowo zakupionego żurawia wieżowego w ramach umowy nr ew. 52/2019 z dnia 23.04.2019 r."

 

  Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia obejmującego usługę transportową elementów dwóch żurawi wieżowych z Pampeluna 31041, Navarra (Hiszpania) do Warszawa 03-044 (Polska), ul. Płochocińska 29

 

  Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wynajem lokali użytkowych:
- pawilonu E o powierzchni 15 m2

- pawilonu 108-112 o powierzchni 67,5 m2

na Targowisku Kwiatowym przy ul. Bakalarskiej 2 w Warszawie

 

  Czytaj więcej...