Przejdź do treści

ZATRUDNIMY:

 

 Chętnie podejmiemy współpracę z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Od kandydatów oczekujemy:

- posiadania uprawnień do obsługi żurawi wieżowych do 160 Tm;

- doświadczenia zawodowego na tożsamym stanowisku;

- zaangażowania, solidności i wydajności pracy;

- dbałości o przestrzeganie przepisów BHP.

 Od kandydatów oczekujemy:

- uprawnień SEP do 1 kV;

- posiadania uprawnień do konserwacji żurawi wieżowych „E”;

- wskazana znajomość układów do sterowania silnikami elektrycznymi;

- doświadczenia zawodowego na tożsamym stanowisku;

- zaangażowania, solidności i wydajności pracy;

- dbałości o przestrzeganie przepisów BHP.