Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Sp. z o.o.
ul. Olesińska 21
02-548 Warszawa